^ Povratak na vrh
facebook

Gusto nataloženo iskustvo u lečenju ARTRITISA, za današnji način života i rada, želim da preko  portala www.petarjovanovic.net, bude svima na poklon. Nije uputno da izloženi materijal koristite za samopomoć u borbi sa ARTRITISOM. Sve ovde izloženo će sigurno pomoci i obolelom i lekaru koji se trudi da živite bez bolesti. Sigurnost saveta bazira se na znanju iz statistike primenjenom na riznicu narodne medicine.

ARTRITIS – BOL U LEĐIMA – DA LI POSTOJI VEZA IZMEĐU UMA I TELA ?

Bol u leđima može se zaustaviti zauvek, bez fizičkog vežbanja, bez operacije i

Opširnije: ARTRITIS OGLEDI 

Sajt Petar Jovanović ima svoju definiciju: ZDRAVLJE je život usaglašen sa prirodom.

Neki od uslova za dobro zdravlje su život bez stresa, pravilna ishrana, savlađivanje neumerenosti u svemu, ali ako pravilno mislite; znači da postojite i da niko neće imati sigurne radosti bez mirne savesti.
Tako se nameće pitanje :” Kakvi treba da budemo da bi bili zdravi i srećni, samim tim i pitanje
kakvi treba da budu drugi da bi moja sreća i zdravlje bili mogućni ? ”.
Odmah se nameće pitanje o našem moralu koji je u direktnoj vezi sa običajima, navikama, normi kojima se ljudi jedne društvene zajednice rukovode u svojim postupcima i svom celokupnom ponašanju.

Sve što budete naučili imaće rezultata ako  se oslonite na medicinsku etiku, a to su saveti sa lekarima. Samo tako nova saznanja možete pretočiti u korist vašeg zdravlja.

U arsenalu savremene medicine i preventivnog delovanja, fitoterapiju (lečenje biljkama) treba ceniti prema njenim stvarnim vrednostima. Terapeutska vrednost lekovitih biljaka zasniva se na vezi koja postoji između hemijske strukture aktivnih supstanci biljaka i njihovog farmakološko-dinamičnog delovanja na organizam. Složenost hemijskog sastava biljaka koje imaju od 2-3 pa i do 30- 40 identifikovanih elemenata kod pojedinih vrsta, objašnjava terapeutsko delovanje jedne iste biljke kod različitih bolesti.

Opširnije: Prirodno lečenje

Lista proizvoda