Inspektori zatekli samo šest prijavljenih radnika

Inspektori rada su u današnjem nadzoru u poslovnoj jedinici preduzetničke radnje
za šivenje obuće u Knjaževcu, u pogonu za izradu obuće
zatekli 38 lica na radu, od kojih je čak 32 radilo „na
crno”.

Poslodavac je izjavio da će podneti prijave na obavezno socijalno osiguranje za sva lica zatečena na radu „na crno”, i da će dokaz o tome dostaviti inspekciji rada najkasnije
27. maja 2015. godine, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U nadzoru su utvrđeni i nedostaci iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koji su se odnosili na to da poslodavac nije radno angažovana lica osposobio za bezbedan i zdrav
rad, i da nije izvestio nadležnu inspekciju rada o početku
rada izdvojene poslovne jedinice. (Danas)