Leks specijalis je štetan

Bograd – Predlog Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje „Beograd na vodi“ je tipičan primer štetnog i korupcionaškog zakona, saopštila je
Demokratska stranka Srbije (DSS).

Predloženim zakonim se uređuju odnosi samo u jednoj konkretnoj situaciji i za jednog, slobodnom pogodbom dogovorenog investitora, čime se odstupa od principa pravne sigurnosti i uvodi mogućnost oduzimanja imovine jednog lica u korist drugog bez ikakvog daljeg ograničenja, navodi DSS. U saopštenju se ističe da se predloženim zakonom nesumnjivo narušava Ustavom i međunarodnim pravom zagarantovani princip nepovredivosti privatne svojine. Demokratska stranka Srbije smatra da donošenje posebnog zakona, koji je suprotan važećim propisima, koji ima za cilj da se neposrednom pogodbom određenom investitoru omogući ostvarivanje ekonomske koristi i profita, predstavlja nepobitan dokaz postojanja visoke korupcije u Srbiji. Posle njegovog uvajanja u Skupštini od strane većine SNS-SPS, niko više iz aktuelne vlasti neće imati prava da govori o borbi protiv korupcije. Naprotiv, po dolasku poštene i odgovorne vlasti oni će biti izloženi postupku ispitivanja krivične odgovornosti, navodi se u saopštenju DSS. (Danas)