Potrebna nova istraga o padu helikoptera

Nezadovoljna izveštajem vojne komisije, po kojem je pilot Omer Mehić glavni krivac za pad pad vojnog helikoptera 13. marta, javnost sve glasnije traži formiranje nove, nezavisne komisije koja bi ponovo istražila uzroke nesreće. Porodica poginulog pilota kategorički odbija mogućnost da je Mehić konzumirao alkohol, mada, ako je u njegovoj krvi zaista bilo 0,68 promila, kako se navodi u obdukcionom nalazu, ne treba smetnuti sa uma niz nelogičnosti koje se mogu naći u izveštaju vojne Komisije za ispitivanje uzroka udesa vojnog vazduhoplova, a koje su mogle da dovedu do nesreće.  (Danas)