Toplotna pumpa

Toplotne pumpe

 

UŠTEDITE NA GREJANJU – UGRADITE TOPLOTNU PUMPU – HLAĐENJE DOBIJATE GRATIS

 

Upotreba toplotnih pumpi počinje sa početkom tridesetih godina prošlog veka, prvo u Americi a ubrzo i u zemljama zapadne Evrope. Kod nas su zastupljene dvadesetak godina, a prava ekspanzija je na pomolu.www.termontelektro.rs

Grejanje/hlađenje pomoću toplotne pumpe štedi do 80% potrošnje električne energije.
Sve to izgleda neverovatno, ali obnovljiva energija je svuda oko nas i potrebno je samo koristiti tehnologiju koja omogućava uzimanje toplotne energije iz vazduha, zemlje ili podzemnih voda. Dobijeni podaci i praksa nam razbijaju sve predrasude.

Korišćenje toplotnih pumpi ima prednosti prvenstveno u finansijskom smislu, a potom i u smislu efikasnosti.