U Grčkoj sedam puta više migranata nego ranije

Grčka obalska straža saopštila je da je blizu 12.000 imigranata uhapšeno pri ilegalnom ulasku u Grčku prošlog meseca, što je skoro sedam puta više nego aprila prošle godine.

Prema navodima policije, 11.873 ljudi uhapšeno je u aprilu, a 6.583 u martu, skoro svi na ostrvima ka turskoj obali.

 

Evropski komesar za migracije, Grk Dimitris Avramopulos koji je juče posetio Atinu, rekao je da će podržati plan EU za relokaciju migranata da bi se pomoglo Grčkoj i Italiji koje imaju najveći pritisak pridošlica.

 

Grčka vlada pozdravila je taj plan EU, ali traži više novca za zbrinjavanje velikog broja migranata koji stižu iz ratom zahvaćene Sirije.

 

Po proceni grčke vlade, oko 37.500 migranata i tražilaca azila je ove godine ilegalno ušlo u Grčku.

 

Evropska komisija zatražila je od zemalja EU da prihvate 40.000 begnaca iz Sirije i Eritreje koji su stigli u Italiju i Grčku u znak solidarnosti sa Rimom i Atinom, što je naišlo na velike rezerve.

 

Evropska komisija ih je takođe pozvala da prime 20.000 sirijskih izbeglica koji su sada u zemljama izvan EU.

 

Taj prihvat izbeglica treba da bude u periodu od dve godine, uz finansijsku pomoć zemljama koje ih prihvataju.  (Blic)