U Požarevcu počinje rušenje nelegalnih objekata

Nakon pet godina bezuspešnih pokušaja, Gradska uprava odabrala je firmu koja će rušiti bespravno sazidane građevinske objekte

NAKON pet godina bezuspešnih pokušaja, Gradska uprava Požarevca odabrala je firmu koja će rušiti bespravno sazidane građevinske objekte. U postupku javne nabavke angažovana je EG group company iz Zemuna, sa kojom je ugovor sklopljen na period od 6,5 meseci – od 16. juna do 31. decembra. Ova firma uklanjaće bespravne objekte do visine ugovorene sume od 2,5 miliona dinara sa uračunatim PDV.

Iako su po gradu godinama nicali brojni bespravni objekti, nije imao ko da ih uklanja, jer u postupku javnih nabavki nije bilo prijava, ili bi se prijavila neka firma koja ne ispunjava tražene uslove. Međutim, iako je poslednja javna nabavka uspela još u maju, ne zna se šta će se rušiti, jer Grad do danas nije sačinio takav spisak.

– U toku je postupak donošenja Programa uklanjanja objekata na teritoriji grada, prema rešenjima građevinskog inspektora, donetih na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji – rekla je Olivera Najdanović, načelnica Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije.

Čak i ako bi se navedeni program doneo ovih dana, već su izgubljena skoro dva meseca, pošto ugovor sa zemunskom firmom teče od sredine juna. Kad bude počelo rušenje, biće zanimljivo videti koji su „divlji“ objekti na spisku, a koji su, u međuvremenu, uspeli da se legalizuju. Naime, takvi objekti izbegli su rušenje ne samo zato što to nije imao ko da izvede, već i zato jer su vlasnici podnosili zahtev za legalizaciju. To je, automatski, ne samo odlagalo rušenje, već i sprečavalo postupanje bilo koje inspekcije, jer je tako propisao Zakon o legalizaciji.

Dok godinama čekaju na legalizaciju, vlasnici „divljih“ poslovnih objekata mogu u njima nesmetano da rade, nezavisno od toga da li su bezbedni ili rizični za one koji u njih ulaze. Sudeći prema podacima koje je „Novostima“ dao Vojislav Pajić, načelnik Odeljenja za urbanizam i građevinske poslove, rešavanje zahteva teče veoma sporo.

– Odseku za legalizaciju ukupno je podneto 15.249 zahteva. Od toga, do 17. jula ove godine rešeno je 2.183, tako da je u proceduri još 13.066 zahteva – rekao je Pajić. (Novosti)