DEMONSTRIRANJE SNAGE NATO šalje nemačke vojnike na granicu sa Rusijom

Nemačka šalje vojnike i vojnu opremu u Litvaniju i Poljsku kao deo NATO snaga za brzo reagovanje kako bi Alijansa Rusiji demonstrirala snagu, ističe „Sputnjik“.

„Sputnjik“ prenosi navode austijskog lista „Kontra“ koji piše da je nemački Bundesver poslao vojnike na „istočni NATO front“.

 

Čak je i ako je razmeštanje nekoliko stotina nemačkih vojnika na granicu sa Rusijom bio simboličan potez, jasno se može tumačiti kao znak da Severnoatlantska vojna alijansa želi dalje proširenje, tvrdi autor teksta u „Kontri“.

 

Stotinu pedeset nemačkih vojnika iz 292. pešadijskog bataljona premešteno je u Letoniju zajedno sa oklopnim vozilima na tri meseca. Zvaničan razlog ovog premeštanja su „edukacija i trening“, izveštava časopis.

 

Nemački Bundesver je takođe potvrdio da će se bataljon nemačke mehanizovane pešadije pridružiti poljskoj armiji. Do 2021. godine, 700 vojnika i 44 oklopna tranportera biće potpuno integrisani u Oružane snage Poljske.

 

To znači da će se Istočna Evropa suočiti sa prilivom približno hiljadu nemačkih vojnika, čiji će zadatak biti da zastraše Rusiju time što će predstavljati stalnu pretnju zbog mogućnosti eventualnog napada.

 

„Da li Nemci to zaista žele?“, pita se austrijski novinar. (Blic)