U Srbiji godišnje abortira 16.000 maloletnica, najmlađa je imala 12 godina!

Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji se godišnje izvrši oko 20.000 abortusa, ali nezvanični podaci pokazuju da je taj broj znatno veći i da dostiže i 150.000. Devojčica od tek 12 godina je najmlađa pacijentkinja koja je u GAK Narodni front nedavno došla da abortira.

Trudnica

Foto: Profimedia

Na taj korak svake godine se odluči 16 000 trudnih maloletnica u Srbiji. Da situacija bude gora, sve je veći broj onih koje rađaju sa 16 i manje godina. Četvrtina devojaka iz Srbije postaje seksualno aktivno sa 16 i manje godina, pokazuje nedavno sprovedena studija o seksualnom ponašanju.
Kao i u većini zemalja sveta, i kod nas raste učestalost seksualne aktivnosti u adolescenciji, što je delimično uslovljeno ranijim telesnim sazrevanjem, boljim uslovima života, ali i obeležjima savremene civilizacije uz koje idu veće individualne slobode, izmenjeni partnerski odnosi, ali i slabljenje uloge porodice, piše Blic.
Naučno je dokazano da devojke koje stupe u seksualne odnose pre 16 godine imaju dva puta veće šanse da obole od kancera. Posledica rane seksualne aktivnosti je mnogo, ali mladi u Srbiji su toga jako malo svesni. Najčešći izvori informisanja mladih o seksu u Srbiji su vršnjaci, mediji i internet, a približno polovina roditelja ne razgovara sa svojom decom o seksu.
Znanje mladih o kontracepciji i polno prenosivim bolestima je jako oskudno i opterećeno je nizom predrasuda zbog kojih oni radije koriste metod prekinutog snošaja umesto kondoma ili kontraceptivne pilule. (ALO)